• prijava ispita od 26.08. do 30.08.2019. god.
  • naknadna prijava ispita ( 1.000,00 din. ispit ) od 01.09. do 05.09.2019. god
  • ispitni rok od 05.09. do 20.09.2019. god.
   U roku neće biti moguća prijava ispita ako postoji dug za školarinu.